Çerez Örnek

Anabilim Dalı Tarihçesi

Ege Üniversitesi 1955 yılında kurulmuş olup, ilk açılan fakültelerinden birisi Tıp Fakültesi’dir. Tıp Fakültesi’nin ilk kurulan kürsülerinden birisi, Üniversite’nin kurucusu olan Prof.Dr.Muhittin Erel’in Halk Sağlığı Uzmanı olması nedeniyle, Koruyucu Hekimlik ve Hijyen Kürsüsü olmuştur.

1978 yılında gerçekleştirilen bir girişimle Tıp Fakültesi bünyesinde Toplum Sağlığı Enstitüsü kurulmuştur. Toplum Sağlığı Enstitüsü, ordunun yönetime el koymasını izleyen 1981 yılında kurulan Yüksek Öğrenim Kurulu’nun oluşturduğu standartlaştırma girişimi sonrasında kapatılmıştır. Bu dönemde Koruyucu Hekimlik ve Hijyen Kürsüsü ile Toplum Sağlığı Enstitüsü birleştirilmiş ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı ortak ismini almıştır. Bu birleşmeden sonra iki birimin yetişmiş insan gücünün büyük bir çoğunluğunun sözleşmeleri uzatılmamış ve Fakülte’den uzaklaştırılmaları sağlanmıştır. Yine bu birleşmeyi izleyen süreçte 1990 yılına kadar Anabilim Dalı’nda Hijyen öğretisi ağırlıklı olarak sürdürülmüş, bu tarihten günümüze kadar gittikçe yoğunlaşarak sağlığa bütüncül yaklaşımı önceleyen toplum sağlığı öğretisi hakim olmuştur.

Tıp Fakültesi eğitiminde 4. sınıfta verilen Halk Sağlığı Dersi yanında 1988 yılında Kırsal Hekimlik Stajı diğer bazı fakültelere göre gecikmeli olarak başlatılmıştır. Ardından Halk sağlığı Dersi 3. sınıfa alınmıştır. Yıllara yayılmış olarak Tıp Fakültesi’nin eğitiminde gerçekleştirilen değişime koşut olarak Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1, 2 ve 3. yıllarda kuramsal ağırlıklı, 6. sınıfta ise gittikçe geliştirilen biçimde Kırsal Hekimlik Stajı kapsamında uygulamalı eğitim içinde yer almıştır. 2003 yılındaki müfredat düzenlemesi sonrasında ise 1. sınıftan başlayarak Toplum Sağlığı Alan Dikey Koridoru içinde diğer ders kurullarıyla entegre biçimde kuramsal ve yoğun olarak uygulamalı eğitimi sürdürmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ