Çerez Örnek
canlı destek

Kadromuz

 
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Anabilim Dalımız öğretim üyeleri Üniversitemiz bünyesindeki Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunda, Üniversitem Projesi içinde; Üniversitemiz dışında ise İzmir Yerel Gündem 21, AİDS Savaşım Derneği, Türkiye Aile Planlaması Derneği, Halk Sağlığı Uzmanlığı Derneği, Hidatidoloji Derneği yönetim kurullarında veya yürütme kurullarında, Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu’nda yer almaktadırlar. Anabilim Dalı öğretim üyelerinin bir bölümü Türk Tabipleri Birliği’nin “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu”, ”İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Sertifika Programı” ve Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü “Epidemiyoloji Modülü” eğiticiliğini yürütmektedirler. Yine Türk Tabipleri Birliği’nin Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Yürütme Kurulu’nda, Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu’nda, Genel Pratisyenlik Enstitüsü Bilim Kurulu’nda görev yapmaktadırlar. Halkımızın sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik olarak uygulanan eğitim programları içinde Anabilim Dalı akademik personeli çok yoğun bir biçimde yer almaktadırlar.
AKADEMİK KADRO
  ÜNVANI / ADI TELEFON e-posta AVESİS
  Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu 390 2070 e-posta AVESİS
  Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu 390 2074 e-posta AVESİS
  Prof. Dr. İ. Raika Durusoy 390 4691 e-posta AVESİS
  Prof. Dr. Işıl Ergin 390 2069 e-posta AVESİS
  Prof. Dr. Hür Hassoy 390 2080 e-posta AVESİS
  Prof. Dr. Feride Aksu Tanık   e-posta AVESİS
  Doç. Dr. H. Aslı Davas Erdemli   e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Aysun Cevhertaş 390 2078 e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Merve Akbayrak 390 2081 e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Talha Özdemir 390 2081 e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Furkan Çebi 390 2079 e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Elif Nur Avşar 390 2078 e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Göknil Çavuş 390 2067 e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. İrem Şevik 390 2471 e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Muhammed Tanrıverdi 390 2471 e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Ezgi Çelik 390 2078 e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. H. Şulenur Güzel Poligu 390 2078 e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Burak Kahraman 390 2081 e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Handegül Çalışkan 390 2079 e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Merve Yıldız 390 4689 e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Erdinç Çakmak 390 4689 e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Zeynep Zoralan 390 2471 e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Ahmet Uslu   e-posta AVESİS
 

Arş. Gör. Dr. Çağdaş Berke İrişti

  e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Sadi Can Sönmez   e-posta AVESİS
  Arş. Gör. Dr. Bilge Ertekin   e-posta AVESİS
 

 

     
Laboratuvar Teknisyeni  Aydan Üçkardeşler 390 2083 e-posta  
Sekreterler Fatma Savaş 390 2065 - 2066 e-posta  
  Hakan Şahin 3902084 e-posta  
Personel Nilüfer Evirgen e-posta  
 
İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI BİLİM DALI
  ÜNVANI / ADI TELEFON e-posta  
  Uzm. Dr. Gülhan Uncu 390 2075 e-posta AVESİS
  Uzm. Dr. Derya Şeker 390 2075 e-posta AVESİS
  Uzm. Dr. Duygu Sak 390 2075 e-posta AVESİS
  Uzm. Dr. Emin Erdem 390 2075 e-posta AVESİS
  Uzm. Dr. Yusuf Samir Hasanlı 390 2075 e-posta AVESİS
  Uzm. Dr. Şirin Kendirlinan 390 2075 e-posta AVESİS
  Uzm. Dr. Beyza Genç Çetin  390 2065 e-posta AVESİS
  Uzm. Dr. Özden Yüksel  390 2065 e-posta AVESİS
ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI
  ÜNVANI / ADI YILLAR    
  Prof. Dr. Muhittin EREL 1955-1966    
  Prof. Dr. Fikret Gökay 1966-1977    
  1982-1986    
  Prof. Dr. Mehmet Tokgöz 1977-1982    
  1986-1988    
  Prof. Dr. Fethi Doğan 1988-2000    
  Prof. Dr. Feride Aksu Tanık 2000-2009    
  Prof. Dr. Ali Osman Karababa 2009-2016    
  Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu 2017-2023    
  Prof. Dr. Hür Hassoy 2023- Devam Ediyor    
EMEKLİ OLANLAR / AYRILANLAR
  Prof. Dr. Mehmet Tokgöz      
  Prof. Dr. Fethi Doğan      
  Prof. Dr. Ali Osman Karababa      
  Prof. Dr. Zeliha Öcek      
  Prof. Dr. Şafak Taner      
  Prof. Dr. Meral Türk      
  Uzm. Dr. Gül Kitapçıoğlu      

 

AVESİS

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ