Çerez Örnek

Kadromuz

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
 
Anabilim Dalımız öğretim üyeleri Üniversitemiz bünyesindeki Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunda, Üniversitem Projesi içinde; Üniversitemiz dışında ise İzmir Yerel Gündem 21, AİDS Savaşım Derneği, Türkiye Aile Planlaması Derneği, Halk Sağlığı Uzmanlığı Derneği, Hidatidoloji Derneği yönetim kurullarında veya yürütme kurullarında, Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu’nda yer almaktadırlar. Anabilim Dalı öğretim üyelerinin bir bölümü Türk Tabipleri Birliği’nin “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu”, ”İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Sertifika Programı” ve Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü “Epidemiyoloji Modülü” eğiticiliğini yürütmektedirler. Yine Türk Tabipleri Birliği’nin Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Yürütme Kurulu’nda, Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu’nda, Genel Pratisyenlik Enstitüsü Bilim Kurulu’nda görev yapmaktadırlar. Halkımızın sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik olarak uygulanan eğitim programları içinde Anabilim Dalı akademik personeli çok yoğun bir biçimde yer almaktadırlar.
 
 

AKADEMİK KADRO

 

ÜNVANI / ADI

TELEFON

e-posta

AVESİS

Kişisel web sayfası

Akademik personel

Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu

390 2070

e-posta

AVESİS

 
 

Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu

390 2074

e-posta

AVESİS

 
 

Prof. Dr. İ. Raika Durusoy

390 4691

e-posta

AVESİS

 

 

Prof. Dr. Işıl Ergin

390 2069

e-posta

AVESİS

 
 

Prof. Dr. Hür Hassoy

390 2080

e-posta

AVESİS

 
 

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

 

e-posta

AVESİS

 
 

Doç. Dr. H. Aslı Davas Erdemli

 

e-posta

AVESİS

 

 

Öğr. Gör. Dr. Didem Aytimur

 

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. Aysun Cevhertaş

390 2078

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. Merve Akbayrak

390 2081

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. Talha Özdemir

390 2081

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. Furkan Çebi

390 2079

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. Elif Nur Avşar

390 2078

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. Göknil Çavuş

390 2067

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. İrem Şevik

390 2471

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. Ezgi Çelik

390 2078

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. H. Şulenur Güzel Poligu

390 2078

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. Burak Kahraman

390 2081

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. Handegül Çalışkan

390 2079

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. Merve Yıldız

390 4689

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. Erdinç Çakmak

390 4689

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. Zeynep Zoralan

390 2471

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. Ahmet Uslu

 

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. Çağdaş Berke İrişti

 

e-posta

AVESİS

 
 

Arş. Gör. Dr. Bilge Ertekin

  e-posta AVESİS  
 

 

 

 

 

 
           

Laboratuvar Teknisyeni 

Aydan Üçkardeşler

390 2083

e-posta

   

Sekreterler

Fatma Savaş

390 2065 - 2066

e-posta

   
 

Hakan Şahin

3902084

e-posta

   

Personel

Nilüfer Evirgen

e-posta

   
   

İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI BİLİM DALI

 
 

ÜNVANI / ADI

TELEFON

e-posta

   
 

Uzm. Dr. Gülhan Uncu

390 2075

e-posta

AVESİS

 
 

Uzm. Dr. Derya Şeker

390 2075

e-posta

AVESİS

 
 

Uzm. Dr. Duygu Sak

390 2075

e-posta

AVESİS

 
 

Uzm. Dr. Emin Erdem

390 2075

e-posta

AVESİS

 
 

Uzm. Dr. Yusuf Samir Hasanlı

390 2075

e-posta

AVESİS

 
 

Uzm. Dr. Şirin Kendirlinan

390 2075

e-posta

AVESİS

 
 

Uzm. Dr. Beyza Genç Çetin 

390 2065

e-posta

AVESİS

 
 

Uzm. Dr. Özden Yüksel 

390 2065

e-posta

AVESİS

 

 

 

ANABİLİM DALI BAŞKANLARI

 
 

ÜNVANI / ADI

YILLAR

     
 

Prof. Dr. Muhittin EREL

1955-1966

     
 

Prof. Dr. Fikret Gökay

1966-1977

     
 

1982-1986

     
 

Prof. Dr. Mehmet Tokgöz

1977-1982

     
 

1986-1988

     
 

Prof. Dr. Fethi Doğan

1988-2000

     
 

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

2000-2009

     
 

Prof. Dr. Ali Osman Karababa

2009-2016

     
 

Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu

2017-2023

     
 

Prof. Dr. Hür Hassoy

2023- Devam Ediyor

     

 

 

EMEKLİ OLANLAR / AYRILANLAR

 
 

Prof. Dr. Mehmet Tokgöz

       
 

Prof. Dr. Fethi Doğan

       
 

Prof. Dr. Ali Osman Karababa

       
 

Prof. Dr. Zeliha Öcek

       
 

Prof. Dr. Şafak Taner

       
 

Prof. Dr. Meral Türk

       
 

Uzm. Dr. Gül Kitapçıoğlu

       

 

Lab.tek. İbrahim Efendi

 

 

 

 

 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ