canlı destek

Kadromuz

Anabilim Dalımız öğretim üyeleri Üniversitemiz bünyesindeki Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunda, Üniversitem Projesi içinde; Üniversitemiz dışında ise İzmir Yerel Gündem 21, AİDS Savaşım Derneği, Türkiye Aile Planlaması Derneği, Halk Sağlığı Uzmanlığı Derneği, Hidatidoloji Derneği yönetim kurullarında veya yürütme kurullarında, Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu’nda yer almaktadırlar. Anabilim Dalı öğretim üyelerinin bir bölümü Türk Tabipleri Birliği’nin “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu”, ”İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Sertifika Programı” ve Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü “Epidemiyoloji Modülü” eğiticiliğini yürütmektedirler. Yine Türk Tabipleri Birliği’nin Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Yürütme Kurulu’nda, Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu’nda, Genel Pratisyenlik Enstitüsü Bilim Kurulu’nda görev yapmaktadırlar. Halkımızın sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik olarak uygulanan eğitim programları içinde Anabilim Dalı akademik personeli çok yoğun bir biçimde yer almaktadırlar.

 

Ünvanı-adı- özgeçmiş- e-posta

Telefon

Akademik kadro

 

Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu, Anabilim Dalı Bşk. [özgeçmiş] [e-posta]
Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu [özgeçmiş] [e-posta]
Prof. Dr. Meral Türk [özgeçmiş][e-posta]
Prof. Dr. Şafak Taner [özgeçmiş] [e-posta]
Prof. Dr. Zeliha Aslı Öcek[özgeçmiş] [e-posta]
Doç. Dr. İ. Raika Durusoy [özgeçmiş] [e-posta]
Doç. Dr. Işıl Ergin [özgeçmiş] [e-posta]
Doç. Dr. Hür Hassoy [özgeçmiş] [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Ceyda Geçim [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Nurdan Filis [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Perihan Koçak Kavruk [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Sera Şimşek [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Burcu Demir [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Kevser Durmuş [e-posta]
Arş. Gör. Dr. E. Bilge Karakaş [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Tuğrul Balatacı [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Abdullah Dirim [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Aysun Zümbül [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Berna Balcı [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Merve Akbayrak 
[e-posta]
Arş. Gör. Dr. Talha Özdemir [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Furkan Çebi [e-posta]
Arş. Gör. Dr. Elif Nur Avşar Uslu [e-posta]

Arş. Gör. Dr. İbrahim Halil Tüysüz [e-posta]

 

390 2070
390 2074
390 2071
390 2072
390 2073
390 4691
390 2069
390 2080
390 2078
390 2079
390 2079
390 2079
390 2471
390 2081
390 2079
390 2078
390 2082
390 2078
390 2471
390 2081
390 2081

390 2079
390 2078
390 2471

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı 

Prof. Dr. Meral Türk [özgeçmiş] [e-posta]
Uzm. Dr. Gülhan Uncu [e-posta]
Uzm. Dr. Derya Şeker 
[e-posta]
Uzm. Dr. Duygu Sak [
e-posta]
Uzm. Dr. Emin Erdem [e-posta]
Uzm. Dr. Yusuf Samir Hasanlı [e-posta]
Uzm. Dr. Şirin Kendirlinan [e-posta]

390 2071
390 2075
390 2075
390 2075
390 2075
390 2075
390 2075

Eğitim Araştırma Bölgesi 

 

Dr. Seyfi Durmaz [özgeçmiş] [e-posta]
 

 

390 2076

Laboratuvar teknisyenleri 

Aydan Üçkardeşler [e-posta]

390 2083

Sekreterler

Fatma Savaş [e-posta]

390 2065 - 390 2066

Personel

Hakan Şahin
Nilüfer Evirgen

3902084

Halk Sağlığı Anabilim Dalından Emekli Olanlar/Ayrılanlar

Prof. Dr. Mehmet Tokgöz

Prof. Dr. Fethi Doğan

Prof. Dr. Ali Osman Karababa

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

Doç. Dr. Aslı Davas

Uzm. Dr. Gül Kitapçıoğlu

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nın kuruluşundan bu yana başkanları:

(1955-)

Adı

Yıllar

Prof. Dr. Muhittin EREL

1955-1966

Prof. Dr. Fikret GÖKAY

1966-1977
1982-1986

Prof. Dr. Mehmet TOKGÖZ

1977-1982
1986-1988

Prof. Dr. Fethi DOĞAN

1988-2000

Prof. Dr. Feride Bilgehan AKSU (TANIK)

2000-2009

Prof. Dr. Ali Osman KARABABA

2009-2016

Prof. Dr. Aliye MANDIRACIOĞLU

2017-Devam ediyor

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ