Çerez Örnek

Su Analiz Laboratuvarı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda su hijyeni laboratuvarı bulunmakta olup burada bakteriyolojik, fiziksel ve kimyasal analizler yapılmaktadır.

Anabilim dalımızın su analiz laboratuvarı, 1957 yılından bu yana hizmet vermektedir. Laboratuvarımıza 2005 yılında bir spektrofotometre, 2009 yılında da bir fotometre aygıtı alınarak laboratuvarın teknik olanakları arttırılmıştır. Laboratuvarımızda yeni yasal düzenlemeler gereği içme, kullanma ve sulama sularında bakılması gereken birçok ölçütün analizi yapılabilmektedir.

[İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete: 17.02.2005 - Sayı: 25730, PDF, 393 KB]

 

 

Laboratuvarımızda yapılan analizler

İçme, kullanma ve sulama sularında bakılabilen ölçütler, yöntemlerine göre aşağıda gruplandırılmıştır ve bu ölçütler için sularda izin verilen en yüksek değerler ve laboratuvarımızdaki fiyatları ile birlikte sunulmaktadır: 

Birimimiz randevu telefonu: 0 232 390 2083 

Gelmeden önce randevu oluşturunuz.

Yöntem Bakılan ölçütler

İzin verilen
en yüksek değer

Fiyatı (TL)

İçme ve kullanma suyu Sulama suyu Arıtma suyu
Fotometrik/ spektrofotometrik Toplam sertlik
(Fransız sertlik derecesi)
0-7 yumuşak
8-14 orta sert
15-30 sert
>=31 çok sert
315 +    
Amonyum Sıfır (0) mg/l 390 +   +
Nitrit Sıfır (0) mg/l 390 +   +
Fiziksel İletkenlik - 175 +   +
Kolorimetrik Klor 0,5 ppm 140 +    
pH - 175 + + +
Titrasyon Klorür 200 mg/l 175 + + +
Bakteriyolojik Total koliform (100 ml) Sıfır (0) 245 +    
E.coli (100 ml) Sıfır (0) 245 +    
Total bakteri (1 cc) * 300'e kadar 245 +    
Duyusal Renk  5 birim 15 +   +
Bulanıklık  5 birim 15 +    
             
  Su Analiz Paneli  Toplam Fiyat 2525      

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ