Çerez Örnek
canlı destek

Su Analiz Laboratuvarı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda su hijyeni laboratuvarı bulunmakta olup burada bakteriyolojik, fiziksel ve kimyasal analizler yapılmaktadır.

Anabilim dalımızın su analiz laboratuvarı, 1957 yılından bu yana hizmet vermektedir. Laboratuvarımıza 2005 yılında bir spektrofotometre, 2009 yılında da bir fotometre aygıtı alınarak laboratuvarın teknik olanakları arttırılmıştır. Laboratuvarımızda yeni yasal düzenlemeler gereği içme, kullanma ve sulama sularında bakılması gereken birçok ölçütün analizi yapılabilmektedir.

[İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete: 17.02.2005 - Sayı: 25730, PDF, 393 KB]

Laboratuvarımızda yapılan analizler

İçme, kullanma ve sulama sularında bakılabilen ölçütler, yöntemlerine göre aşağıda gruplandırılmıştır ve bu ölçütler için sularda izin verilen en yüksek değerler ve laboratuvarımızdaki fiyatları ile birlikte sunulmaktadır: 

14.06.2023-03.07.2023 tarihleri arasında laboratuarımız hizmet verememektedir.

Yöntem Bakılan ölçütler

İzin verilen
en yüksek değer

Fiyatı (TL)

İçme ve kullanma suyu Sulama suyu Arıtma suyu
Fotometrik/ spektrofotometrik Toplam sertlik
(Fransız sertlik derecesi)
0-7 yumuşak
8-14 orta sert
15-30 sert
>=31 çok sert
10 +    
Amonyak Sıfır (0) mg/l 5 +   +
Nitrit Sıfır (0) mg/l 5 +   +
Nitrat 45 mg/l 15 +   +
Fenol 0,002 mg/l 10 +   +
Sodyum 125 mg/l 15 + + +
Alüminyum 0,3 mg/l 5 +   +
Kurşun 10 mcg/l 10 +   +
Mangan 100 mcg/l 10 +   +
Nikel 20 mcg/l 5 +   +
Çinko - 10 +   +
Sülfat 200 mg/l 10 + + +
Bor 1 mg/l 15 + + +
Potasyum - 15   +  
Magnezyum - 15   +  
Siyanür  50 mcg/l 10 +   +
Florür  1,5 mg/l 10 +   +
Kadmiyum 5,0 mcg/l 10 +   +
Bakır 2 mg/l 10 +   +
Demir  200 mcg/l 10 +   +
Fiziksel İletkenlik - 10 +   +
Kolorimetrik Klor 0,5 ppm 5 +    
pH - 5 + + +
Titrasyon Organik madde 3,5 mg/l 10 +   +
Klorür 200 mg/l 5 + + +
Bakteriyolojik Total koliform (100 ml) Sıfır (0) 15 +    
E.coli (100 ml) Sıfır (0) 15 +    
Total bakteri (1 cc) * 300'e kadar 10 +    
Duyusal Renk  5 birim 5 +   +
Bulanıklık  5 birim 5 +    

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ