Çerez Örnek

Eğitim Programlarımız

Mezuniyet Öncesi Eğitim Programları

Tıp Fakültesi eğitiminde 4. sınıfta verilen Halk Sağlığı Dersi yanında 1988 yılında Kırsal Hekimlik Stajı diğer bazı fakültelere göre gecikmeli olarak başlatılmıştır. Ardından Halk sağlığı Dersi 3. sınıfa alınmıştır. Yıllara yayılmış olarak Tıp Fakültesi'nin eğitiminde gerçekleştirilen değişime koşut olarak Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1, 2 ve 3. yıllarda kuramsal ağırlıklı, 6. sınıfta ise gittikçe geliştirilen biçimde Kırsal Hekimlik Stajı kapsamında uygulamalı eğitim içinde yer almıştır. 2003 yılındaki müfredat düzenlemesi sonrasında ise 1. sınıftan başlayarak Toplum Sağlığı Alan Dikey Koridoru içinde diğer ders kurullarıyla entegre biçimde kuramsal ve yoğun olarak uygulamalı eğitimi sürdürmektedir.

Bu eğitim süreci içinde epidemiyoloji, biyoistatistik, demografi, sağlık ölçütleri, tıp sosyolojisi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlık yönetimi, sağlık örgütlenmesi, sağlık politikası, sağlık sistemleri, sağlık eğitimi, ana-çocuk sağlığı, üreme sağlığı, çevre sağlığı, sağlık ekonomisi, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, kronik hastalıklar epidemiyolojisi, işçi sağlığı ve meslek hastalıkları, olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri, toplu yaşanılan yerlerde sağlık hizmetleri, yaşlıların ve gençlerin sağlık sorunları, risk yaklaşımı, uluslararası örgütler, göç ve sağlık, sağlığı etkileyen sosyal etmenler, toplum katılımı gibi konular yer almaktadır. Ayrıca mezuniyet öncesi aile planlaması eğitimi sertifika programı uygulanmaktadır.

Tıp Fakültesi eğitimi dışında Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Yüksek okulları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitiminde de Halk Sağlığı eğitimi verilmektedir.

Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları

Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda mezuniyet öncesi eğitim yanında mezuniyet sonrası eğitim de verilmektedir. Mezuniyet sonrası eğitim dört yıllık Halk Sağlığı Uzmanlığı, iki yıllık tezli yüksek lisans programları ve yine dört yıllık Halk Sağlığı Doktora Programı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yüksek lisans programları aşağıdaki gibidir:

  • Halk Sağlığı tezli yüksek lisans programı

  • Epidemiyoloji tezli yüksek lisans programı

  • İş Sağlığı ve Güvenliği tezli yüksek lisans programı

Yüksek lisans ve doktora programlarının takibi ve başvuruları E.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden yapılabilir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ